Mizuki Takimoto takes 2nd Place JOYC2017 DS Division

Mizuki Takimoto takes 2nd Place JOYC2017 DS Division

JOYC2017 DS Divison 2nd Mizuki Takimoto